De Eburon

Voor een integrale benadering van complexe begeleidingstrajecten.

De Eburon is een organisatie met een evenwichtig begeleidingsaanbod voor jongeren en jong volwassenen. Voornamelijk voor personen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis en/of een psychische aandoening, maar de nadruk wordt bij aanvang in het algemeen gelegd bij de psychische druk en probleemgedrag in relatie tot de actuele situatie. Wij gaan, in het geval van een hulpvraag, uit van een situatie die ofwel onwenselijk is en waarin wordt gevraagd om begeleiding met verandering als doelstelling, ofwel een situatie die bedreigd wordt en waar gevraagd wordt om begeleiding tot behoudt van de situatie.

Wij bieden in deze gevallen langdurige, persoonsgerichte en integrale begeleidingstrajecten gericht op de wensen en mogelijkheden van de hulpvrager. Dit betekent dat wij uitgaan van een meerdimensionale benadering van de persoon en zijn/ haar situatie. Deze brede aanpak is gericht op het wegnemen van hindernissen en het creƫren van rust en stabiliteit, het bieden van inzicht, het aanleren van vaardigheden en het scheppen van voorwaarden voor duurzame ontwikkeling. Wij gaan hierbij uit van een intrinsieke motivatie van de hulpvrager (vanuit jezelf) en een maximale inspanningsverplichting.