De Eburon

Naamgeving

De Eburon ontleend haar naam de Eburonen. Een volksstam die meer dan 2000 jaar geleden leefde in, onder andere, het gebied waar De Eburon gevestigd is, de Brabantse Kempen.

Hun leefgebied bestreek het huidige België, het zuidwesten van Duitsland en in Nederland het huidige Limburg en de Brabantse Kempen. De wetenschap is er niet uit of deze Eburonen nu behoorden tot de Germaanse- of tot de Keltische stammen. De Romeinse keizer Caesar rekende hen tot de ‘Germani Cisrhenani’, ofwel de Germanen. Er zijn echter veel aanwijzingen die erop wijzen dat deze Eburonen tot het Keltische volk behoorden. Hun koningen bijvoorbeeld hadden Keltische namen. Zoveel is in ieder geval zeker, dat de Eburonen vrijwel dezelfde eigenschappen en levensstijl worden toegedicht dan de zogeheten Kelten.

Kelten/Eburonen waren voornamelijk boeren, vissers en ambachtslieden. Het waren harde werkers en hun vaardigheden wekten bewondering tot in de wijde omtrek. Zelfs bij de Romeinen, die hen feitelijk vijandig gezind waren. Kelten stonden tevens bekend om hun strijdbaarheid. Zij vochten op leven en dood om hun vrijheid en waardigheid te kunnen behouden. Daarnaast konden zij ook van het leven genieten. Ze leidden een Bourgondische levensstijl, die zo mooi wordt verbeeld in de stripverhalen van Asterix en Obelix. Verder eerden zij alle natuur om hen heen en leefden zij als het ware als één met de natuur. De cyclus van de seizoenen was hun kalender en het leven werd daaraan aangepast net als nu vaak nog gebeurd op het platteland.

Het zijn dan ook deze eigenschappen die we willen terugvinden in de deelnemers op ‘De Eburon’. Hopelijk; zien we in hen dan ook dezelfde strijdbaarheid om hun waardigheid te behouden of te hervinden, – kunnen we hen iets meegeven om trots op te zijn en bewondering te oogsten in hun directe omgeving, -vinden ze er diezelfde rust in de natuurlijke omgeving en laten zij zich leiden door wat de seizoenen hen te bieden hebben.