Missie en Visie

Geiten

De Missie van De Eburon is om in haar aanbod en werkwijze onderzoekend en innovatief te zijn en daarmee bij te dragen in de ontwikkeling van methodieken, die beter aansluiten bij de begeleidingsbehoefte van jongeren. Dit houdt in dat werkwijzen soms een experimenteel karakter hebben. Het aanbod sluit aan bij de begeleidingsbehoefte, maar de manier waarop dit aanbod gebracht wordt is essentieel voor de inzet/ motivatie van de deelnemer en daarmee het resultaat.

Een verstandelijke beperking of en pervasieve ontwikkelingsstoornis is een niet weg te nemen belemmering in de algehele ontwikkeling. Desondanks hebben wij ervaren dat middels een passende benadering de meest abstracte denkwijzen post kunnen vatten en beklijven. Een sterke toekomstgerichte focus/ motivatie en optimale inzet van de deelnemer is daarbij van essentieel belang. De meeste deelnemers maken een moment mee waarop hun focus ten gunste van het ontwikkelingsproces veranderd (een intrinsieke motivatie wordt gevonden).

Dit is een punt waar door De Eburon bewust naar toe gewerkt wordt, door confronterend te zijn en daarmee inzichten te verschaffen, alternatieven te bieden en verantwoordelijkheid/ regie steeds bij de deelnemer terug te leggen. Het moment waarop deze resultaat gerichte motivatie zich openbaart is duidelijk herkenbaar en vindt soms heel abrupt plaats, waar het zich bij anderen als een geleidelijk proces is dat zich inzet.

Er is sprake van een nieuwe *‘mindset’ gericht op ontwikkeling (growt mindset) in plaats van een fixed mindset, waarbij de overtuiging heerst dat je kwaliteiten, vaardigheden en intelligentie min of meer vast staan (uit onderzoek naar leermotivatie, door Carol Dweck. 2002). * Een mindset is het geheel van bewuste en onbewuste overtuigingen die je hebt.

Het hoogste resultaat van begeleiding is maatschappelijke participatie en een persoonlijk welzijn van de deelnemer. Belangrijk daarbij is, dat de deelnemer zicht krijgt op zijn/ haar mogelijkheden, onmogelijkheden en dat er voor met name de onmogelijkheden een hoge mate van acceptatie en integratie ontstaat.

Er bestaan echter ook bepaalde verwachtingen van jongeren, zoals een goede motivatie en een coöperatieve houding om aan persoonlijke leerdoelen te werken. Er wordt op deelnemers een beroep gedaan door maximale inzet en openheid te vragen. Om een achterstand in te halen moet je harder lopen. Kun je niet harder lopen, dan is het zaak om bij te blijven.

Begeleiding is voor De Eburon; ondersteunen daar waar dit wordt gevraagd en interveniëren waar het fout dreigt te gaan. Begeleiding is een proces van wederkerigheid en daarmee niet vrijblijvend. Dit betekent dat (re)actie vanuit De Eburon, zowel gevraagd als ongevraagd plaats vindt.

Verandering roept soms weerstand op. In zo een situatie is het heel menselijk, om te vluchten en te kiezen voor de weg van de minste weerstand. Dit (vlucht)gedrag leidt echter niet tot een veranderend perspectief en zal daarom ook moeten worden doorbroken. Het is belangrijk dat er een focus is en blijft op de eigen kracht en ontwikkeling.

Een goede sfeer en ruimte voor ontwikkeling op eigen tempo is gelijker tijd van essentieel belang. Hier moet ook de stimulans van uitgaan, om op de Eburon te zijn en te werken aan de toekomst. De sfeer op De Eburon is respectvol en gemoedelijk. De Eburon biedt een rustige en prikkelarme omgeving om te wonen, te werken en te leren. Via het werken, kunnen succeservaringen worden opgedaan, die het zelfbeeld en zelfvertrouwen positief beïnvloeden.