Producten

Begeleiding

De Eburon biedt haar begeleiding aan in drie verschillende vormen/ modules, te weten;

Arbeidstoeleiding/ Dagbesteding, waarbij de nadruk ligt op persoonlijke vorming, beroepsoriëntatie, het aanleren van arbeidsvaardigheden en het einddoel bij arbeidsintegratie. Hiervan kan momenteel van maandag t/m vrijdag gebruik gemaakt worden volgens gangbare werktijden. Een deeltijd invulling kan gemaakt worden met een minimum van twee dagen per week.

Woonbegeleiding, gericht op zelfstandigheid in wonen en alle aspecten die daarbij komen kijken, onder verdeeld in acht leefgebieden. Deze module vindt plaats in woningen die in eigendom/ beheer zijn van De Eburon, waarvan gebruik gemaakt kan worden gedurende het begeleidingstraject op De Eburon. Hiervan kan zeven dagen per week, 24 uur per dag gebruik gemaakt worden. Er wordt altijd een volledig programma gevolgd, gedurende de eerste fase van deze training. Woonbegeleiding wordt heel expliciet, enkel geboden in een arrangement met arbeidstoeleiding of dagbesteding.

Ambulante begeleiding, is net als bij de module woonbegeleiding gericht op zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het verschil zit in het feit dat men hier in een meer permanente huisvesting, zelf verantwoordelijk is voor de woning. Ook staat deze module los van dagbesteding/ arbeidstoeleiding en is hier de werkwijze en intensiteit bespreekbaar. Voor De Eburon zijn haar visie en de hulpvraag leidend. Afspraken hierover worden na gezamenlijk overleg vastgelegd.

Garanties

Met de werk- en begeleidingswijze van De Eburon zijn goede resultaten behaald. Resultaten zijn echter niet altijd meetbaar en tonen soms later dan verwacht hun effect. De meeste hulpvragers vinden op De Eburon echter respect, eigenwaarde en komen er tot het inzicht dat hun inspanningen positieve resultaten opleveren. Zij leren er omgaan met hun angsten en meten zich er een assertievere houding aan waar het gaat om handelen in eigen belang. Kortom; ze worden er weerbaarder en daadkrachtiger door en groeien uit tot meer evenwichtiger personen. Dit mag voor wat ons betreft het hoofddoel van begeleiding zijn. De stap naar passende arbeid en/ of zelfstandig wonen is daarna veel eenvoudiger te realiseren.

Op de veel gestelde vraag hoe lang een begeleidingstraject duurt, is geen zinnig antwoord te geven. Dit hangt samen met een totaalpakket van persoonlijke factoren. De Eburon tracht tijdig inzicht te krijgen in de haalbaarheid van persoonlijke doelen en om in samenspraak een passend perspectief te formuleren. Het ligt niet in lijn met de visie van De Eburon om trajecten tot in den treure op te rekken. Wel zal De Eburon alles doen wat reëel verwacht mag worden en dat wat binnen de mogelijkheden van De Eburon ligt om doelstellingen/ wensen te realiseren en te voorkomen dat jongeren in een vacuüm terecht komen.

Om verwarring te voorkomen spreken wij over vraaggerichte begeleiding en niet van vraag gestuurde begeleiding. In geval van vraag gestuurd, wordt de suggestie gewekt dat wie betaald, bepaald. Dit gaat in dit geval niet op, omdat hiermee voorbij wordt gegaan aan de expertise en ervaring van de initiatiefnemers en begeleiders op De Eburon. Wij zullen altijd eerlijk en oprecht zijn, zoals van ons verwacht wordt, en zullen dan ook gevraagd en ongevraagd onze visie geven op de verwachtingen van de jongeren/ vertegenwoordigers t.a.v. het perspectief en begeleidingsvoorwaarden of zelfs persoonlijke voorwaarden stellen aan het begeleidingstraject. Succes in deze is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

*Op al onze zorgmodules zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel.

Overige producten

In het seizoen van april tot november kunt u terecht op onze camping. Meer informatie hierover vindt u op de website www.dekleinewitrijt.nl.

Het gehele jaar is Landschapsakker ‘De Oude Belg’ geopend (buiten het seizoen beperktere openingstijden), welke u tegenover de camping vindt. Meer informatie hierover vindt u op de website www.deoudebelg.nl.

Hier vindt u ook onze boerderijwinkel met een uitgebreid assortiment aan producten uit onze moestuin. Deze producten worden zo biologisch mogelijk geteeld en vers voor u geoogst, tegen lage prijzen.