Werkwijze

De werkwijze van De Eburon is extensief. Begeleiding richt zich op alle leefgebieden en niet enkel op de symptomen. Er is aandacht voor de behoefte achter de vraag. Alleen zo worden duurzame resultaten gehaald en kan de hulpvrager de regie over het eigen leven aan.

De effectiviteit van de toegepaste werkwijze van De Eburon wordt bereikt door expliciet te zijn over het proces van deze werkwijze, het inzetten van een professioneel en toegewijd team, en door gestructureerd overleg met de deelnemers. Voor ons geldt: afspraak is afspraak.

De begeleiding die de Eburon biedt kan soms confronterend en dwingend ervaren worden. Begeleiding op de Eburon is dan ook gericht op de keuze die de jongere heeft gemaakt, om met de Eburon aan zijn/ haar toekomst te werken. Deze keuze houdt tevens een overeenkomst in, tussen hulpvrager en de begeleiding op de Eburon, waarin beide partijen naar elkaar de intentie uitspreken hier maximale inzet in te tonen.

Deze werkwijze is erop gericht deelnemers de ruimte te geven om een veranderingsproces te doorlopen om hiermee de regie over hun eigen leven terug te krijgen. Het gaat om een veranderingsproces van binnenuit, waarbij zij ook zelf de regie gaan ervaren.

De Eburon gaat uit van een niet-vrijblijvende, op de jongeren aansluitende, meerdimensionale persoonsbenadering. Samen zoeken we een balans tussen de fysieke, psychische en sociale aspecten van ieder individu, met als doel te komen tot hernieuwde zingeving en ontwikkeling.